Resmi olarak 21 Eylül 1964’te kabul edilen bayrak; sol tarafı beyaz ve sağ tarafı kırmızı olmak üzere iki temel renge sahiptir. Bayrağın ortasında, iki rengi eşit bir şekilde bölen dikey bir çizgi yer alır. Bayrağın gönder kısmının üstünde Aziz George’u temsil eden bir haç yer alır ve haç içerisinde de “ejderha avcısı” olarak bilinen Aziz George, mızrağı ile bir ejderhayı öldürürken betimlenmiştir.

1964’ten önce, ülkenin İngilizlerin yönetimi altında bulunduğu süre boyunca gayrı resmî olarak kullanılan bayrak mavi renkliydi ve üzerinde yine Aziz George haçı bulunuyordu. Ülkenin sömürge geçmişinin bir hatırlatıcısı olarak daha sonra bu dizayn değiştirildi; mavi rengin yerini kırmızı sınır çizgisi aldı ve bayrak üzerindeki haçın daha az görünür olması sağlandı çünkü haç Maltalılar için zorba İngiliz yönetimini temsil ediyordu. Hatta günümüzde zaman zaman bayrağın üzerinde haç olmayan versiyonunun kullanıldığına da rastlanır.

Bayrakta kullanılan kırmızı ve beyaz renklerin hikayesi ise daha eskiye dayanır. 1091 senesinde Sicilya Kontu I. Roger Norman fethinin ardından buraya geldiğinde, yerli halk onun yanında savaşmayı teklif eder. Kont da bunun üzerine kendi damalı bayrağından bir parça keserek yerlilere armağan eder. Elbette bütün bunlar yalnızca bir iddiadan ibarettir, ülkenin bir kısmı hala bu hikayenin gerçek olduğuna inansa da gerçekliğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Bütün bunların yanı sıra, bugün Malta dendiğinde tüm dünyanın aklına gelen ilk sembol hiç şüphesiz Malta Haçı’dır (Is-Salib ta' Malta). 1530 ve 1798 yıllarında ülke yönetiminde olan Malta Şövalyeleri ile özdeşleşen sembol, bugün hala paralardan üniformaya kadar birçok alanda kullanılıyor. 16. Yüzyılda kullanılan sekiz köşeli haçlardan geliştirilmiş olan Malta Haçı, uçlarda birleşen dört tane “V” şeklinde içbükey dörtgen kola sahiptir ve rengi beyaz, kırmızı ya da siyah olarak betimlenir. Üzerinde Malta Haçı’nın yer aldığı bayrak Malta’nın sivil bayrağı olmaya devam ediyor ve bugün dünya denizciliğinde de oldukça önemli bir yere sahip.

Malta bayrağı tarih boyunca defalarca değişse de bugün, yukarıda anlattığımız üç versiyonun da dalgalandığına şahit olabilirsiniz. Her versiyonunda değişmeyen tek şey; son derece zengin bir kültüre ve tarihe sahip Malta halkını karakterize eden özgürlük ve bağımsızlık vurgusudur.